Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Phạm Ngọc Tuấn

Ngày 17/04/2015

Thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Phạm Ngọc Tuấn.

Tên luận án:  Phát triển các Khu đô thị mới tại thành phố Hồ Chí Minh theo hướng bền vững

Chuyên ngành: Quy hoạch vùng và đô thị;   Mã số: 62 58 01 05

Họ tên Nghiên cứu sinh:  Phạm Ngọc Tuấn

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.KTS. Nguyễn Trọng Hòa    

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kiến trúc Tp.HCM

Mời xem chi tiết tại các link dưới đây:

Thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Phạm Ngọc Tuấn (tiếng Anh)

Thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Phạm Ngọc Tuấn (tiếng Việt)

Tóm tắt luận án (tiếng Anh)

Tóm tắt luận án (tiếng Việt)

Luận án: Phát triển các Khu đô thị mới tại thành phố Hồ Chí Minh theo hướng bền vững

Hình ảnh của luận án:CHƯƠNG 1,CHƯƠNG 2,CHƯƠNG 3-1,CHƯƠNG 3-2,CHƯƠNG 4 

Phụ lục 1Phụ lục 2Phụ lục 3Phụ lục 4Phụ lục 5Phụ lục 6Phụ lục 7

Tài liệu tham khảo 

Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh