Thông tin về luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Ngày 25/01/2016

Thông tin về luận án tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Tên luận án: Thiết kế đa dạng cảnh quan tuyến phố thương mại dịch vụ khu trung tâm cũ TP. Hồ Chí Minh

Chuyên ngành: Quy hoạch vùng và đô thị   Mã số: 62 58 01 05

Họ tên Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Bích Ngọc, Khóa 2010

Người hướng dẫn khoa học : PGS.TS.KTS. Nguyễn Thanh Hà

                                                     PGS.TS.KTS. Đàm Thu Trang

Cơ sở đào tạo: Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh

Mời xem chi tiết tại các link dưới đây:

Thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Bích Ngọc (tiếng Anh)

Thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Bích Ngọc (tiếng Việt)

Tóm tắt luận án (tiếng Anh)

Tóm tắt luận án (tiếng Việt)

Luận án: Thiết kế đa dạng cảnh quan tuyến phố thương mại dịch vụ khu trung tâm cũ TP. Hồ Chí Minh

Hình ảnh của luận án:CHƯƠNG 1,CHƯƠNG 2,CHƯƠNG 3

Phụ lục 1Phụ lục 2Phụ lục 3Phụ lục 4Phụ lục 5Phụ lục 6Phụ lục 7

Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh