Tọa đàm “Các hoạt động đảm bảo chất lượng phục vụ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục”

Ngày 23/04/2019

Ngày 22/4/2019, Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh tổ chức buổi tọa đàm “Các hoạt động đảm bảo chất lượng phục vụ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục”.

Buổi tọa đàm do giảng viên cao cấp – PGS.TS. Nguyễn Quang Giao – Phó Giám đốc thường trực Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Đà Nẵng làm diễn giả.

ThS. Nguyễn Hoàng Minh Vũ –Phó Hiệu trưởng Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh và thầy/cô là Trưởng – Phó các Khoa – Phòng – Ban thuộc Trường tham dự tọa đàm.

Tại tọa đàm, PGS.TS. Nguyễn Quang Giao đã trao đổi một số vấn đề liên quan đến các hoạt động đảm bảo chất lượng phục vụ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục. Trong đó, PGS.TS. Nguyễn Quang Giao lưu ý vấn đề “Thay đổi phương thức quản lý”đối với các công việc như: Kế hoạch, Tổ chức, Kiếm tra, Cải tiến.

Cụ thể,  nội dung ‘Kế hoạch” chú ý các công việc: Phân công trách nhiệm; Xây dựng, ban hành chính thức văn bản, kế hoạch; Thông báo, phổ biến văn bản/kế hoạch. Vấn đề ‘Tổ chức’ chú ý các công việc: Triển khai thực hiện (cụ thể); Kết quả cụ thể; Thành tích (nếu có). Vấn đề “Kiếm tra” lưu ý các công việc: Thực hiện giám sát; Thực hiện rà soát; Thực hiện khảo sát; Thực hiện đối sánh; Kết quả rà soát; khảo sát, đối sánh. Vấn đề “Cải tiến” lưu ý các công việc: Sử dụng kết quả rà soát, khảo sát, đối sánh; Xây dựng cải tiến; Triển khai cải tiến; Kết quả cải tiến.Theo trao đổi của PGS.TS. Nguyễn Quang Giao, các hoạt động Đảm bảo chất lượng cần triển khai gồm: Sứ mạng tầm nhìn, giá trị cốt lõi/giá trị văn hóa; Triết lý giáo dục;Chiến lược phát triển các giai đoạn của Nhà trường và các đơn vị; KPls và các chỉ tiêu phấn đấu chính; Quy định và kế hoạch về quy hoạch, tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng; Quy định đánh giá CBVC; Đề án vị trí việc làm; Kế hoạch đào tại Sau Đại học; Quy chế tổ chức hoạt động; Quy chế chi tiêu nội bộ; Cơ sở vật chất, trang thiết bị của Nhà trường và các phân hiệu; Giáo trình, tài liệu tham khảo, thư viện điện tử; Văn bản, kế hoạch đầu tư quan tâm đến người học có nhu cầu đặc biệt; Các chính sách về ĐT, NCKH, PVCĐ; Văn bản lựa chọn đối tác để hợp tác và so chuẩn, đối sánh; Văn bản quy định về hệ thống đảm bảo chất lượng, bên trong  (các đơn vị tham gia mạng lưới, Hội đồng đảm bảo chất lượng Sổ tay chất lượng/Sổ tay Đảm bảo chất lượng; Kế hoạch KĐCL, CTĐT; Quy định về khảo sát các bên liên quan; Quy định về xây dựng và rà soát CTĐT  (trong đó có CĐR, đề cương chi tiết học phần/môn hoc); Quy định về xác định hoạt động/phương pháp dạy học hình thức kiếm tra đánh giá nhằm đạt CĐR và triết lý giáo dục; Văn bản quy định về kết nối và cung cấp dịch vụ PVCĐ; Văn bản quy định  về hỗ trợ người học, hệ  thống giám sát người học; Quy định về hoạt động hợp tác quốc tế; Quy định về hoạt động NCKH của GV và SV; Quy định về sở hữu trí tuệ; Kế hoạch nâng cao chất lượng; Kế hoạch đào tạo; Văn bản quy định về việc xác định chỉ số thị trường.

Tọa đàm thu hút sự trao đổi của các thầy cô tham dự, với phần giải đáp của PGS.TS. Nguyễn Quang Giao.

Thầy Nguyễn Hoàng Minh Vũ cảm ơn PGS.TS. Nguyễn Quang Giao đã trao đổi với Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh nhiều nội dung quý báu với tất cả sự tâm huyết và chia sẻ và mong thầy Giao sẽ tiếp tục đồng hành cùng Nhà trường trong công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

Trên cơ sở các nội dung cùng nhau phân tích, thảo luận về tình hình thực tế của Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh, Nhà trường sẽ rút ra những vấn đề cấp thiết, đảm bảo chuẩn bị tốt nhất công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học

Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh