Viện Đào tạo Quốc tế

Ngày 08/06/2018

>> Quyết định Cơ cấu tổ chức các đơn vị thuộc Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh

>> Quyết định bổ nhiệm ThS Vũ Việt Anh giữ chức vụ Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế

Hoạt động của Viện Đào tạo Quốc tế nhằm xây dựng một môi trường giáo dục quốc tế thân thiện, nhân văn trong nền kinh tế trí thức. Áp dụng công nghệ tiên tiến trong dạy - học, tạo cơ hội để người học tự học suốt đời. 

1. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1.1 Chức năng

Quản lý và tổ chức thực hiện công tác đào tạo thuộc chương trình liên kết quốc tế.

1.2 Nhiệm vụ

   a. Công tác Đào tạo Quốc tế

1. Xây dựng các quy định thuộc lĩnh vực quản lý và tổ chức đào tạo quốc tế. Xây dựng, tổ chức và quản lý các chương trình đào tạo có yếu tố nước ngoài;

2. Phát triển và khai thác có hiệu quả các dự án hợp tác liên kết đào tạo với các Trường đại học và tổ chức giáo dục của nước ngoài;

3. Lập kế hoạch công tác và xây dựng kế hoạch phát triển toàn diện; đề xuất những quan điểm, định hướng phát triển nội dung, chương trình môn học; chuyên ngành đào tạo và các hướng nghiên cứu khoa học của Trung tâm;

4. Xây dựng và hoàn thiện nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo. Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy các môn học do Trung tâm phụ trách trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Trường. Nghiên cứu cải tiến, đổi mới phương pháp giảng dạy, tổ chức các hoạt động học thuật, nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

5. Xây dựng kế hoạch đào tạo, tổ chức đào tạo và sắp xếp lịch học, lịch thi kết thúc học phần cho người học;

6. Nhập điểm vào hệ thống phần mềm quản lý đào tạo; xử lý kết quả học tập trong từng học kỳ theo quy định;

7. Chịu trách nhiệm chính về công tác mời giảng viên thỉnh giảng các môn học do bộ môn phụ trách;

8. Tổ chức các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ và xét điều kiện cho phép sinh viên đi học tại nước ngoài theo quy định;

9 Phối hợp với Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên thực hiện công tác quản lý người học;

10. Phối hợp với các khoa trong việc cử giảng viên tham gia giảng dạy chương trình liên kết; Trực tiếp và phối hợp với phòng Thanh tra Giáo dục, các khoa giám sát việc thực hiện quy định giảng dạy của giảng viên;

11. Thực hiện nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.

    b. Công tác Hợp tác Quốc tế

1. Chủ trì tham mưu, xây dựng và trình Hiệu trưởng phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch hợp tác quốc tế của Trường;

2. Xây dựng trình Hiệu trưởng ban hành các quy định và các văn bản quản lý về hợp tác quốc tế trong Trường; tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế, kế hoạch đã ban hành;

3. Xúc tiến, tìm kiếm, thiết lập các quan hệ hợp tác quốc tế phục vụ cho việc nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, nghiên cứu, hoạt động chuyên môn, đồng thời nâng cao uy tín, vị thế quốc tế của Nhà trường;

4. Đầu mối chuẩn bị hồ sơ, làm các thủ tục xin giấy phép hoạt động đối với các chương trình, dự án mới; theo dõi, giám sát, phát triển quản lý các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn và chuyển giao công nghệ của Trường; Đầu mối chuẩn bị hồ sơ thủ tục hợp tác quốc tế để thực hiện chương trình liên kết đào tạo quốc tế và các chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên; hoạt động tư vấn du học nước ngoài theo quy định của pháp luật và của Trường;

5. Quản lý các chương trình đào tạo ngắn hạn và giao lưu văn hóa của các Trường nước ngoài tại Trường;

6. Chuẩn bị, tổ chức các buổi làm việc và ghi chép biên bản các phiên làm việc giữa lãnh đạo Trường và các đoàn khách nước ngoài. Tiếp nhận, soạn thảo, dịch và gửi các tài liệu, thư điện tử, phiên dịch các buổi họp phục vụ cho hoạt động hợp tác quốc tế của Trường, ngoại trừ các tài liệu, hội thảo mang tính đặc thù chuyên môn, chuyên ngành; soạn thảo các nội dung hội đàm và các văn bản về thỏa thuận, ký kết hợp tác quốc tế. Dịch các bảng điểm, văn bằng, chứng chỉ do Trường cấp sang tiếng Anh cho người học khi có yêu cầu;

7. Đầu mối tham mưu, xây dựng và tổ chức triển khai các hoạt động phát triển thương hiệu của Trường ra nước ngoài; Phối hợp với Trung tâm Truyền thông quản trị nội dung tiếng nước ngoài trên cổng thông tin điện tử của Trường; phát triển và quản lý thương hiệu, hình ảnh quốc tế của Trường; biên soạn và quản lý các ấn phẩm giới thiệu về Trường cho khách quốc tế;

8. Chịu trách nhiệm chính tổ chức các hội nghị về hoạt động hợp tác quốc tế; Phối hợp với Phòng Hành chính Quản trị trong công tác lễ tân, tổ chức đón tiếp, sắp xếp nơi ở, làm việc, hướng dẫn tham quan cho khách nước ngoài theo quy định hiện hành; Tiếp nhận quà tặng và chuẩn bị quà tặng cho khách nước ngoài.

9. Phối hợp với các đơn vị chức năng (Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, Trung tâm đào tạo quốc tế) để quản lý sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh nước ngoài;

10. Phối hợp với Phòng Tổ chức Nhân sự để thực hiện các thủ tục xuất cảnh (đoàn ra) cho công chức, viên chức của Trường đi học tập, công tác nước ngoài;

11. Phối hợp với Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ và các Khoa chuyên ngành để thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến nghiên cứu khoa học, chuyên môn, chuyên ngành của từng đơn vị;

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

2. CƠ CẤU TỔ CHỨC

- Viện Trưởng : TS.KTS. Vũ Việt Anh

Chuyên viên: Trương Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Tố Uyên, Trương Diễm Ngọc, Trần Phạm Sỹ Nguyên, TS.KTS. Hoàng Thị Thanh Thủy

Cung ứng các dịch vụ giáo dục chất lượng quốc tế, chương trình đào tạo liên thông với các trường đại học trên thế giới, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu nguồn nhân lực của xã hội, mở đường đến tương lai tươi sáng cho sinh viên và đảm bảo sự phát triển bền vững của Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh.

Viện Đào tạo Quốc tế của Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức và triển khai các chương trình hoạt động hợp tác đào tạo quốc tế với các trường đại học uy tín và tầm cỡ trên thế giới cho bậc Đại học đồng thời thực hiện sứ mệnh cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.

3. CÁC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO 

3.1. Chương trình Đào tạo Tiên tiến bậc đại học Ngành Thiết Kế Đô thị (Chương trình 3+1) hợp tác giữa Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Katholike Leuven – Vương Quốc Bỉ được xếp thứ hạng 61 trên Thế giới theo bảng xếp hạng Times Higher Education Suplement (THES) năm 2007.

- Viện Đào tạo Quốc tế của Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh đã tuyển sinh chương trình Đào tạo Tiên tiến ngành Thiết kế Đô thị được 04 khóa: khóa đầu tiên vào năm 2009, khóa thứ 2 vào năm 2010, khóa thứ 3 vào năm 2011 và khóa thứ 4 vào năm 2012.

- Đối với chương trình Đào tạo Tiên tiến ngành Thiết kế Đô thị sinh viên trúng tuyển khối V kỳ thi tuyển sinh Đại học (tại tất cả các trường Đại học công lập trên toàn quốc) được phỏng vấn xét tuyển về năng lực (kiến thức, kỹ năng, thái độ) và kiểm tra tiếng Anh trình độ tương đương IELTS 4.0 – 4.5 phù hợp với chuyên ngành Thiết kế Đô thị.

- Chương trình đào tạo tiên tiến đạt chất lượng cao và phản ánh trình độ cao về học thuật đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn Quốc tế.

- Đội ngũ giảng dạy có trình độ chuyên môn cao trong trường, những người đã có cơ hội làm việc thường xuyên với các chuyên gia nước ngoài trong quá trình phát triển các môn học. Đặc biệt là được tập huấn bồi dưỡng ở các cơ sở đào tạo ở nước ngoài. Ngoài ra còn có sự tham gia giảng dạy của các chuyên gia, giáo sư trong nước và nước ngoài.

- Các sinh viên tham gia chương trình có trình độ ngoại ngữ đạt đúng với yêu cầu tuyển, năng lực và thái độ học tập tốt, được các giáo sư, chuyên gia, giảng viên trong nước và nước ngoài đánh giá cao.

- Cơ sở vật chất tốt. 

3.2. Chương trình liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Kỹ thuật Swinburne, Australia bậc Đại học ngành Thiết kế Mỹ thuật Công nghiệp (Chương trình 2+2) và ngành Xây dựng Dân dụng (Chương trình 2+3).

- Chương trình đạt chuẩn của trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh và trường Đại học Kỹ thuật Swinburne.

- Đủ đội ngũ giảng viên đã được tuyển chọn từ trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh và trường Đại học Kỹ thuật Swinburne.

- Phía đối tác nước ngoài có sự cộng tác nhiệt tình, tạo điều kiện tốt cho chương trình hợp tác đào tạo phối hợp giữa hai bên.

- Phương tiện dạy và học được trang bị đầy đủ và tốt.

- Viện Đào tạo Quốc tế của Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh đã tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo cho hai ngành Thiết kế Mỹ thuật Công nghiệp (Chương trình 2+2) và ngành Xây dựng Dân dụng (Chương trình 2+3).

- Hiện nay các sinh viên Khóa I của hai ngành Thiết kế Mỹ Thuật Công nghiệp và ngành Xây dựng Dân dụng đã sang Úc để học tiếp giai đoạn 2 tại Trường Đại học Kỹ thuật Swinburne, Ôx-trây-li-a sau khi kết thúc giai đoạn 1 tại Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh. Các em sinh viên lớp Thiết kế Nội ngoại thất Khóa II năm 2012 đang học năm thứ 1 tại trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh.

Viện Đào tạo Quốc tế nói riêng và Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh nói chung phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo tiên tiến, chất lượng đạt chuẩn quốc tế đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam và Thế giới.

3.3.Chương trình liên kết với Đại học BẮC ĐAN MẠCH (UCN) 

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kiến trúc và Quản lý xây dựng ATCM được thiết kế nhằm cung cấp cho sinh viên điểm khởi đầu tốt để làm việc ở nhiều cấp độ khác nhau trong ngành kiến trúc, công nghiệp xây dựng, các tổ chức, doanh nghiệp hoặc các lĩnh vực liên quan khác . Thông qua khóa học, sinh viên sẽ có ý tưởng về những gì họ muốn làm, những nơi họ muốn làm việc, và có khả năng đáp ứng nhu cầu mà ngành công nghiệp này đòi hỏi người lao động trong tương lai. Nói cách khác, sinh viên sẽ có cơ hội tiếp thu chương trình giáo dục phù hợp qua đó tạo nên hồ sơ học tập theo sở thích và mong muốn.

Chương trình đào tạo có tính liên ngành kiến trúc, xây dựng, công nghệ và kinh doanh, bằng cấp đến từ Đan Mạch, trong những quốc gia có nền kiến trúc, xây dựng hàng đầu thế giới.

Bạn có cơ hội trải nghiệm môi trường học tập thích ứng bối cảnh toàn cầu hóa, phù hợp thực tiễn tại Việt Nam và Đan Mạch, đặc biệt là 01 học kỳ thực tập thực tiễn mang lại cơ hội việc làm tốt sau khi ra trường.

LIÊN HỆ

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ (Phòng A.508, tầng 4) - Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: +84(2)83 6009 437 Ông Vũ Việt Anh 

Viện trưởng: anh.vuviet@uah.edu.vn 

Ông Trần Phạm Sĩ Nguyên - Trợ lý HTQT: nguyen.tranphamsi@uah.edu.vn
 
Cô Nguyễn Thị Tố Uyên- Chuyên viên ĐTQT: uyen.ng2412@gmail.com

Thời gian làm việc : từ thứ Hai đến thứ Sáu
Sáng: 7h30 - 11h30
Chiều: 13h00 - 16h30


Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh