Quyết định số 1120/QĐ-ĐHKT về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2023

06/11/2023

Quyết định số 1120/QĐ-ĐHKT về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2023

Thông báo số 949/TB-ĐHKT ngày 02/11/2023 về Kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2023 (vị trí chuyên viên)

02/11/2023

Thông báo số 949/TB-ĐHKT ngày 02/11/2023 về Kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2023 (vị trí chuyên viên)

Thông báo số 950/TB-ĐHKT ngày 02/11/2023 về Kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2023 (vị trí giảng viên)

02/11/2023

Thông báo số 950/TB-ĐHKT ngày 02/11/2023 về Kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2023 (vị trí giảng viên)

Thông báo số 707/TB-ĐHKT ngày 30/8/2023 về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2023

30/08/2023

Thông báo số 707/TB-ĐHKT ngày 30/8/2023 về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2023

Công văn số 140/ĐHKT-TCNS ngày 02/3/2023 về việc triển khai Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023

03/03/2023

Công văn số 140/ĐHKT-TCNS ngày 02/3/2023 về việc triển khai Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023

Thông báo số 850/TB-ĐHKT ngày 30/9/2022 về việc tuyển dụng nhân viên làm việc tại Trung tâm Đào tạo cơ sở Đà Lạt

30/09/2022

Thông báo số 850/TB-ĐHKT ngày 30/9/2022 về việc tuyển dụng nhân viên làm việc tại Trung tâm Đào tạo cơ sở Đà Lạt

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh