Báo cáo tình hình việc làm của sv tốt nghiệp năm 2022

Ngày 05/05/2023

Báo cáo số 1159/BC-ĐHKT ngày 28/12/2022 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2022


Xem file PDF: [Báo cáo tình hình việc làm của sv tốt nghiệp năm 2022]

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh