Kế hoạch số 1001/KH-ĐHKT về việc báo cáo kết quả thực hiện hiện quy chế công khai năm học 2021 - 2022

Ngày 11/11/2022

Kế hoạch số 1001/KH-ĐHKT ngày 10/11/2022 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc báo cáo kết quả thực hiện hiện quy chế công khai năm học 2021 - 2022 

 

 

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh