Quyết định số 795/QĐ-ĐHKT về việc xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ chính quy cho sinh viên 3 khoa Quy hoạch, Mỹ thuật và Mỹ thuật công nghiệp học kỳ II, năm học 2021 - 2022 (Đợt bổ sung)

Ngày 21/09/2022

Quyết định số 795/QĐ-ĐHKT ngày 19/9/2022 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ chính quy cho sinh viên 3 khoa Quy hoạch, Mỹ thuật và Mỹ thuật công nghiệp học kỳ II, năm học 2021 - 2022 (Đợt bổ sung)


Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh