Thông báo số 252/TB-ĐHKT ngày 19/4/2022 về việc xét học bổng "Chắp cánh ước mơ" của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng & Công nghệ Môi trường Dương Nhật, đợt 1 năm 2022

Ngày 21/04/2022

Thông báo số 252/TB-ĐHKT ngày 19/4/2022 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc xét học bổng "Chắp cánh ước mơ" của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng & Công nghệ Môi trường Dương Nhật, đợt 1 năm 2022

 


Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh