Thông báo số 981/TB-ĐHKT về việc xét học bổng "Chắp cánh ước mơ" của công ty TNHH Đầu tư Xây dựng & Công nghệ Môi trường Dương Nhật, đợt 1 năm học 2022 - 2023

Ngày 01/11/2022

Thông báo số 981/TB-ĐHKT ngày 01/11/2022 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc xét học bổng "Chắp cánh ước mơ" của công ty TNHH Đầu tư Xây dựng & Công nghệ  Môi trường Dương Nhật, đợt 1 năm học 2022 - 2023

 

 


Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh