Thông báo số 64/TB-ĐHKT ngày 22/01/2024 về kết quả xử lý kỷ luật sinh viên và một số lưu ý trong việc chấp hành các quy định liên quan đến sinh viên

Ngày 22/01/2024

Thông báo số 64/TB-ĐHKT ngày 22/01/2024 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về kết quả xử lý kỷ luật sinh viên và một số lưu ý trong việc chấp hành các quy định liên quan đến sinh viên 

 

Xem file PDF [TẠI ĐÂY]

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh