Thông báo số: 355/TB-HĐKHĐT ngày 13/5/2021 của Hội đồng Khoa học và Đào tạo - Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021

Ngày 24/05/2021

Thông báo số: 355/TB-HĐKHĐT ngày 13/5/2021 của Hội đồng Khoa học và Đào tạo - Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021

355- Thong bao ve viec de cu thanh vien tham gia HĐ Giao su co so Truong ĐHKT TP.HCM_Page_1

 

355- Thong bao ve viec de cu thanh vien tham gia HĐ Giao su co so Truong ĐHKT TP.HCM_Page_2

 

355- Thong bao ve viec de cu thanh vien tham gia HĐ Giao su co so Truong ĐHKT TP.HCM_Page_3

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh