Khoa Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị

12/12/2012

Khoa Kỹ thuật Hạ tầng và Đô thị có thế mạnh là cơ sở duy nhất ở phía Nam Việt Nam đào tạo những kỹ sư có kiến thức tổng hợp về nghiên cứu, quy hoạch, thiết kế, thi công xây dựng và quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, gồm: giao thông, san nền thoát nước mưa, cấp thoát nước, năng lượng, thông tin liên lạc, cây xanh và môi trường.

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh