CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HỒ CHÍ MINH

24/12/2012

Chủ tịch Công Đoàn Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM hiện nay là ThS Nguyễn Đức Toàn (Trưởng Phòng Tổ chức Nhân sự).

  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh