Kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động

Ngày 06/05/2019

Nhà trường xây dựng Kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động "Sinh viên UAH - Sáng tạo và Khởi nghiệp". Chuỗi hoạt động được tổ chức liền trong 05 tuần, mỗi tuần diễn ra 01 hoạt động.

Chuỗi hoạt động "Sinh viên UAH - Sáng tạo và Khởi nghiệp" được tổ chức theo hình thức tọa đàm. talk-show chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và giới thiệu kỹ năng với định hướng sáng tạo khởi nghiệp. Nội dung các buổi tọa đàm , talk-show gắn với chuyên môn ngành nghề cho sinh viên ở từng khoa đào tạo của Nhà trường, các kinh nghiệm trong quá trình khởi nghiệp từ lý thuyết đến thực tế.

Kế hoạch được xây dựng căn cứ quyết định số 1230/QĐ-BGDĐT ngày 20/03/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh - sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" ngành giáo dục và văn bản số 2101/BGDĐT-KHCNMT ngày 24/05/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động sáng tạo khởi nghiệp.

Xem chi tiết kế hoạch TẠI ĐÂY

*Lưu ý: Nội dung và thời gian dự kiến có thể điều chỉnh khi chuỗi hoạt động chính thức khởi động.

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Thư viện kiến trúc
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh