Lấy kiến góp ý cho dự thảo các mẫu phiếu khảo sát lấy ý kiến

Ngày 08/04/2019

Với mục tiêu rà soát và nâng cao chất lượng phục vụ và hỗ trợ người học, hoạt động giám sát người học, hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh (UAH) tổ chức lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về hoạt đồng trên. 

Xem chi tiết Dự thảo các mẫu phiếu xin góp ý TẠI ĐÂY

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Thư viện kiến trúc
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh