Quyết định số 1002/QĐ-ĐHKT ngày 20/12/2021 về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021

Ngày 20/12/2021

Quyết định số 1002/QĐ-ĐHKT ngày 20/12/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021.

Xem file PDF tại đây: [Quyết định số 1002/QĐ-ĐHKT ngày 20/12/2021]Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh