Tân sinh viên Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh sinh hoạt tuần lễ công dân

Ngày 08/09/2017

Từ 30/8 -07/9/2017, tân sinh viên Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh cơ sở thành phố đã bắt đầu sinh hoạt “Tuần sinh hoạt Công dân – Học sinh, sinh viên đầu khóa”.

Đây là hoạt động chính trị ý nghĩa, diễn ra định kỳ hàng năm, đánh dấu mốc thời gian quan trọng với các tân sinh viên.

“Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh, sinh viên” nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, và vận dụng các quy chế đào tạo, rèn luyện của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Nhà trường.


Đồng thời, qua hoạt động này, sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, và ý thức trách nhiệm của công dân thông qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy chế về đào tạo, chế độ chính sách đối với sinh viên, cũng như phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017, từ đó, sinh viên có thể đáp ứng tốt yêu cầu đào tạo, rèn luyện và được trang bị các kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng nghề phù hợp nhu cầu xã hội.

Trong tuần lễ sinh hoạt chính trị, các tân sinh viên được phổ biến các nội dung trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2015- 2020; nội dung trọng tâm của năm học mới 2017- 2018 gắn với các yêu cầu chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Xây dựng.

Bên cạnh đó, các tân sinh viên cũng được Ban Giám hiệu, thầy, cô giới thiệu các thông tin về Trường, Khoa chuyên ngành như: lịch sử, sứ mạng, cơ cấu tổ chức Nhà trường; cấu trúc, nội dung chương trình đào tạo các ngành/ chuyên ngành của Khoa; đội ngũ cố vấn học tập của Khoa..

Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên Trường cũng giới thiệu cũng giới thiệu tới các tân sinh viên những nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên Trường nhiệm kỳ 2017- 2020; công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên 2017- 2018; triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/08/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015- 2020”.

Tiếp theo "Tuần sinh hoạt công dân" tại cơ sở chính, các các cơ sở tại thành phố Cần Thơ và thành phố Đà Lạt cũng sẽ lần lượt tổ chức các lớp sinh hoạt chính trị cho tân sinh viên vào các ngày 08-09/9/2017 và 15-16/9/2016.


 

Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh