Thông báo số 857/TB-ĐHKT ngày 14/12/2021 về kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 (vị trí giảng viên)

Ngày 14/12/2021

Thông báo số 857/TB-ĐHKT ngày 14/12/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 (vị trí giảng viên).

Xem file PDF tại đây: [Thông báo số 857/TB-ĐHKT ngày 14/12/2021]


 

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh