Thông báo số 692/TB-ĐHKT ngày 03/11/2021 về việc nộp hồ sơ dự tuyển viên chức đợt 1 năm 2021

Ngày 03/11/2021

Thông báo số 692/TB-ĐHKT ngày 03/11/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc nộp hồ sơ dự tuyển viên chức đợt 1 năm 2021

Xem file PDF tại đây: [Thông báo số 692/TB-ĐHKT ngày 03/11/2021]

 

Xem thêm: 

Thông báo số 632/TB-ĐHKT ngày 08/10/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021

 Xem file PDF: [Thông báo 632/TB-ĐHKT]


 


 

 

 

 


Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh