Thông báo số 882/TB-ĐHKT ngày 24/12/2021 về việc tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021

Ngày 25/12/2021

Thông báo số 882/TB-ĐHKT ngày 24/12/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021

Xem file PDF tại đây: [Thông báo số 882/TB-ĐHKT ngày 24/12/2021]

 

  

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh