Thông báo về nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

Ngày 12/12/2019

Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh thông báo nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019.

Xem chi tiết thông báo TẠI ĐÂY

Tải mẫu bản đăng ký TẠI ĐÂY

Tải mẫu lý lịch 2c TẠI ĐÂY

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh