Thông báo xét học bổng của Ban liên lạc đồng hương Cà Mau

Ngày 02/01/2013

Xem Chi tiet 

Xem Chi tiet 

- Yêu cầu: Sinh viên nộp hồ sơ tại phòng CTCT-QLSV (P. C103)

- Thời gian: Từ ngày 03/01/2013 đế ngày 15/01/2013 
Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh