Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự

Ngày 30/12/2019

Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng giảng viên (chỉ tiêu năm 2019).

Xem chi tiết thông báo TẠI ĐÂY

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh