Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế công khai năm học 2020 - 2021

Ngày 18/02/2022

Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế công khai năm học 2020 - 2021 

File PDF các văn bản:

1.  Biểu mẫu 17: Thông báo công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020 - 2021;

 2.  Biểu mẫu 18: Thông báo công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020 - 2021; 

3.  Biểu mẫu 19: Thông báo công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020 - 2021; 

4.  Biểu mẫu 20: Thông báo công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020 - 2021;

5.  Biểu mẫu 21: Thông báo công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020 - 2021.

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh