Báo cáo thực hiện quy chế công khai năm học 2018-2019

Ngày 21/02/2020

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân ,Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Công khai thông tin năm học 2018-2019 đối với người học và xã hội. Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Biểu mẫu 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo. Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Biểu mẫu 18: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế. Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Biểu mẫu 19: Công khai thông tin cơ sở vật chất. Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Biểu mẫu 20: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu. Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Biểu mẫu 21: Công khai tài chính. Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh