Báo cáo thực hiện quy chế công khai năm học 2017-2018

Ngày 02/11/2019

Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 05 năm 2009 về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục quốc dân, Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh Báo cáo về việc thực hiện quy chế công khai năm học 2017-2018 theo các bảng biểu đính kèm gồm :

1. Biểu 20 - Thông báo công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018 của 9 ngành đào tạo. Xem chi tiết TẠI ĐÂY
2.  Biểu 21 – Thông báo công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018: Xem chi tiết TẠI ĐÂY
3.  Biểu 22 – Thông báo công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018: Xem chi tiết TẠI ĐÂY
4. Biểu 23 – Thông báo công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018: Xem chi tiết TẠI ĐÂY
5. Biểu 24 – Thông báo công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018: Xem chi tiết TẠI ĐÂY
6. Biểu tổng hợp – Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018: Xem chi tiết TẠI ĐÂY
Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh