Chính sách học phí , học bổng

Ngày 09/02/2017

Học phí: được tính theo số lượng tín chỉ (tc) và đóng theo từng học kỳ.

  + Các học phần Lý luận chính trị (thuộc khối kiến thức đại cương) học bằng tiếng Việt : 1.250.0000 vnđ/tc.

  + Học phần giáo dục thể chất : 1.100.000 VNĐ/ tc.

  + Các học phần chuyên ngành (thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp) học bằng tiếng Anh: 2.500.000 VNĐ/ tc

(Học phí trên không bao gồm chi phí đi tham quan thực tế)

  + Số tín chỉ trong mỗi học kỳ: 15 – 16 tín chỉ

  + Học phí hàng năm có thể thay đổi nhưng không vượt quá 20%.

- Học bổng: Nhà trường vẫn áp dụng các chế độ học bổng đối với mức học phí theo quy định của Nhà nước trong thời gian sinh viên học tại Đại học Kiến trúc TP. HCM.


Tin khác
 ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh