Đề tài NCKH “Biên soạn hướng dẫn Thiết kế Điện công trình xây dựng theo tiêu chuẩn Quốc tế IEC 60364” nghiệm thu đạt Xuất Sắc

Ngày 21/12/2017

Chiều 18/12/2017, tại trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi  nghiệm thu cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ - Bộ Xây dựng mang tên “Biên soạn hướng dẫn Thiết kế Điện công trình xây dựng theo tiêu chuẩn Quốc tế IEC 60364”. 

Đề  tài do thạc sĩ Nguyễn Hoàng Minh Vũ làm chủ nhiệm.

Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ nói trên gồm: ThS Đinh Ngoc Sang (trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh – Chủ tịch Hội đồng), ThS Lê Ngọc Thiên (trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh – Ủy viên phản biện), ThS Nguyễn Văn Bảo (Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh –  Ủy viên phản biện), ThS Huỳnh Văn Quang (Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh – Ủy viên), KS Nguyễn Văn Thảo (Công ty TNHH XD Cơ điện Hưng Phú - Ủy viên), KS Trịnh Huỳnh Quang Vinh (Công ty TNHH XD Kiến trúc MN –  Ủy viên), ThS Nguyễn Lê Duy Luân (trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh –  Ủy viên thư ký).


Chủ nhiệm đề tài - ThS Nguyễn Hoàng Minh Vũ


Hội đồng nghiệm thu đề tài

Buổi nghiệm thu do Chủ tịch Hội đồng Đinh Ngọc Sang chủ trì. Thư ký Hội đồng Nguyễn Lê Duy Luân giới thiệu quá trình nghiên cứu, triển khai thực hiện của nhiệm vụ và quyết định của Hội đồng. Thay mặt nhóm chủ trì, ThS Nguyễn Hoàng Minh Vũ trình bày tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu, thực hiện của nhiệm vụ.

Chủ nhiệm đề tài đã nghe nhận xét của hai ủy viên phản biện và nhiều ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng.

Chủ nhiệm đề tài – ThS Nguyễn Hoàng Minh Vũ hồi đáp làm rõ các ý kiến phản biện và góp ý từ các thành viên hội đồng, đồng thời chia sẻ nhóm nghiên cứu sẽ tiếp thu – cập nhật để hoàn chỉnh đề tài.

Chủ tịch Hội đồng Đinh Ngọc Sang kết luận: nhóm nghiên cứu cân nhắc bổ sung, hiệu chỉnh theo góp ý của các ủy viên phản biện và thành viên Hội đồng; đồng thời cần hiệu chỉnh một vài lỗi về hình thức trình bày.

Hội đồng nhất trí với các kết luận đánh giá và thông qua kết quả nghiệm thu đề tài NCKH cấp Bộ “Biên soạn hướng dẫn Thiết kế Điện công trình xây dựng theo tiêu chuẩn Quốc tế IEC 60364” đạt loại Xuất Sắc.

 

Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh