Giới thiệu về ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

Ngày 17/02/2017

Trường Đại học Kiến Trúc TP. HCM là cơ sở duy nhất ở các tỉnh phía Nam đào tạo KỸ SƯ ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng theo định hướng trang bị kiến thức và kỹ năng tổng hợp liên ngành liên quan đến việc nghiên cứu, quy hoạch, thiết kế, thi công xây dựng và quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật của các đô thị và công trình xây dựng, bao gồm: Giao thông, san nền thoát nước mưa, cấp thoát nước, năng lượng, thông tin liên lạc, cây xanh và môi trường.

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh