Hồ sơ xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022 theo công văn số 1638/BDGĐT-GDĐH

Ngày 16/06/2022

Hồ sơ xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022 theo công văn số 1638/BDGĐT-GDĐH ngày 24/04/2022 của Bộ giáo dục và Đào tạo về Báo cáo thực hiện chỉ tiêu năm 2021 và xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022 trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

 

Xem file PDF: [Hồ sơ xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022 theo công văn số 1638/BDGĐT-GDĐH]

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh