Khả năng tiếp tục học tập nâng cao trình độ

Ngày 09/02/2017

Sinh viên tốt nghiệp chương trình có thể tiếp tục học tập và nghiên cứu nhằm nâng cao trình độ tại Trường Đại học kiến trúc TP.Hồ Chí Minh cũng như các trường có chuyên ngành liên quan trong và ngoài nước.


Tin khác
 ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh