Nghiệm thu đề tài cấp Bộ: “Hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tăng cường năng lực thiết bị máy móc và tài liệu cho Trung tâm tư vấn – Kiểm toán năng lượng”

Ngày 06/06/2017

Buổi nghiệm thu đề tài cấp Bộ “Hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tăng cường năng lực thiết bị máy móc và tài liệu cho Trung tâm tư vấn – Kiểm toán năng lượng” diễn ra ngày 3/6 tại trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh.

Hội đồng nghiệm thu đề tài có 09 thành viên, bao gồm: ông Nguyễn Công Thịnh (Chủ tịch - Phó Vụ trưởng Vụ khoa học công nghệ và môi trường – Bộ Xây dựng ), bà Lê Mai Hồng (Thư ký - chuyên viên Vụ khoa học Công nghệ & Môi trường – Bộ Xây dựng); các ủy viên phản biện gồm: ông Nguyễn Văn Bảo (Phó trưởng Ban đầu tư – Tổng công ty điện lực TP.HCM), bà Nguyễn Hồng Nhung (Phó trưởng phòng tổng hợp – Vụ kế hoạch Tài chính – Bộ Xây dựng).

Ủy viên Hội đồng gồm các ông: Nguyễn Đức Dũng (Cục trưởng Cục công tác phía Nam – Bộ Xây dựng), Lê Ngọc Thiên (trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh), Quyền Huy Ánh (trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM), Huỳnh Quốc Hưng (Trung tâm kiểm định Cosic, Sở Xây dựng TP.HCM), Phan Thanh Liêm (Sở Y tế TP.HCM).

Tham dự  buổi nghiệm thu đề tài còn có khách mời là đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Trường.

Đề tài do ThS.KS Nguyễn Hoàng Minh Vũ – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh là chủ nhiệm. Các thành viên cùng tham gia đề tài gồm: ThS  Lê Thường Du (Khoa Kỹ thuật đô thị), ThS Đinh Ngọc Sang (Phó trưởng khoa Kỹ thuật đô thị), ThS Nguyễn Văn Sơn (Khoa Kỹ thuật đô thị), ThS Nguyễn Lê Duy Luân (Khoa Kỹ thuật đô thị), Bùi Nguyễn Diễm Phương - Thư ký đề tài (Khoa Kỹ thuật đô thị),  ThS Phạm Anh Tuấn  (khoa Quy hoạch), KS Trịnh Huỳnh Quang Vinh - Công ty TNHH XD Kiến Trúc Miền Nam – ACSA.

Trong quá trình làm đề tài, nhóm thực hiện đã nhận được sự hỗ trợ, đồng hành nhiệt tình của một số phòng ban chức năng thuộc Trường.

Đề tài nghiên cứu khoa học “Hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tăng cường năng lực thiết bị máy móc và tài liệu cho TT tư vấn – Kiểm toán năng lượng, trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh” hoàn thiện vào năm 2015 -2016, gồm 03 phần chính:

- Phần 1 là các chuyên đề đánh giá thực trạng công tác đào tạo về tiết kiệm năng lượng và tăng cường kỹ  năng kiểm toán năng lượng của Trung tâm thông qua tham quan học tập và đánh giá kiểm toán một công trình là bệnh viện phụ sản Từ Dũ.

- Phần 2 là mua sắm bổ sung sách chuyên ngành và các thiết bị nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy, thực hành và kiểm toán năng lượng.

 - Phần 3 là kiểm toán năng lượng cho một công trình là bệnh viện phụ sản Từ Dũ, điện năng tiêu thụ khoảng 3.000.000 K wh/năm.

Thay mặt Hội đồng, Chủ tịch Nguyễn Công Thịnh giới thiệu buổi nghiệm thu và đọc các quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu của Bộ Xây dựng cho đề tài.

Đại diện nhóm nghiên cứu, ThS Đinh Ngọc Sang trình bày tóm tắt nội dung đề tài, đánh giá thực trạng vấn đề tiết kiệm năng lượng trên thế giới - tại Việt Nam - ở trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh, và thực trạng năng lực cũng như hoạt động của Trung tâm kiểm toán và tiết kiệm năng lượng.

Từ đó, nhóm thực hiện đề xuất nội dung đề tài “Hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tăng cường năng lực thiết bị máy móc và tài liệu cho Trung tâm tư vấn – kiểm toán năng lượng - trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh”.

Tại buổi nghiệm thu, ông Nguyễn Văn Bảo và bà Nguyễn Hồng Nhung đã lần lượt đọc các phản biện. Cả hai phản biện đều đánh giá cao mục tiêu, kết quả đạt được của sản phẩm nghiên cứu đề tài, và gợi ý một số chương trình nghiên cứu phát triển sau đề tài như: liên kết với các ngành, các đơn vị tư vấn trong việc thực hiện các dịch vụ kiểm toán và tiết kiệm năng lượng.

Các thành viên Hội đồng cùng đánh giá cao những hữu ích mà đề tài mang lại, đồng thời nhận xét nhiều ý kiến, góp ý quý báu.

Trong đó, ông Nguyễn Văn Bảo (Phó ban đầu tư – Tổng Công ty ĐL TP.HCM) và  ông Phan Thanh Liêm (Sở Y tế TP.HCM) đánh giá cao những đóng góp về mặt ứng dụng thực tế của đề tài; đồng thời bày tỏ sẵn sàng làm cầu nối liên kết giữa Trung tâm Kiểm toán và tiết kiệm năng lượng (trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh) với Tổng công ty Điện lực TP.HCM, các bệnh viện thuộc Sở Y Tế TP.HCM trong việc thực hiện các chương trình tiết kiệm năng lượng.

 Hội đồng đã thông qua kết quả nghiệm thu đề tài với đồng thuận cao. Hội đồng kết luận và đánh giá đề tài đạt loại Khá. 

Kết thúc buổi nghiệm thu, đại diện Hội đồng - chủ tịch Nguyễn Công Thịnh kết luận và phát biểu chỉ đạo Trung Tâm những định hướng phát triển hơn trong thời gian tới.

Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh