Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường “Thiết kế công trình chịu động đất”

Ngày 08/09/2017

Buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: Tài liệu giảng dạy học phần diễn ra sáng 31/08/2017 tại trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh.

Chủ trì đề tài là TS Đào Đình Nhân – giảng viên khoa Xây dựng- trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh.


Hội đồng đánh giá nghiệm thu gồm: TS Hoàng Bắc An (trưởng khoa Xây dựng) – Chủ tịch hội đồng; TS Nguyễn Hữu Anh Tuấn (Trưởng bộ môn Thực nghiệm XD) - Ủy viên phản biện; TS Nguyễn Văn Hiếu (Trưởng bộ môn Kết cấu công trình)- Ủy viên thư ký; TS Phan Tá Lệ (Trưởng bộ môn Nền móng) và TS Trần Văn Phúc (giảng viên Khoa Xây dựng) - cùng là Ủy viên Hội đồng.

Nhận xét phản biện đánh giá “Tài liệu giảng dạy học phần “Thiết kế công trình chịu động đất” được biên soạn gồm 4 chương, 120 trang. Tài liệu có tính khoa học và ứng dụng cao, hữu ích cho công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và thực hành thiết kế thực tế.”

Các thành viên Hội đồng cũng nhận xét và góp ý cho tác giả đề tài nhiều ý kiến quý báu.

Kết quả, Hội đồng kết luận và đánh giá đề tài đạt loại xuất sắc. Đồng thời Hội đồng cũng đề nghị chủ trì đề tài hiệu chỉnh theo ý kiến đóng góp của Hội đồng.

 

Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh