Nghiệm thu đề tài NCKH tài liệu hướng dẫn đồ án “Sổ tay TK trường Cao đẳng dạy nghề”

Ngày 29/03/2017

Buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường tài liệu hướng dẫn đồ án “Sổ tay thiết kế trường Cao đẳng dạy nghề (ĐA CC5)” diễn ra ngày 22/3/2017.

Đề tài nghiên cứu khoa học tài liệu hướng dẫn đồ án “Sổ tay thiết kế trường Cao đẳng dạy nghề (ĐA CC5)” do TS.KTS Vũ Thị Hồng Hạnh và ThS.KTS Phạm Thị Thanh Thảo chủ trì.

Tham gia hội đồng nghiệm thu gồm có: PGS.TS.KTS Trịnh Duy Anh (Giảng viên khoa Kiến trúc – Chủ tịch Hội đồng), ThS.KTS Nhan Quốc Trường ( Trưởng bộ môn CTCC - Ủy viên phản biện), ThS.KTS Dương Trọng Bình (Trưởng bộ môn CN& KTKT- Ủy viên), ThS.KTS Vũ Ngọc Tuyền (Giảng viên khoa Kiến trúc - Ủy viên) và ThS.KTS Mai Thị Hạnh Duyên (Giảng viên khoa Kiến trúc - Ủy viên thư ký).

Sau hai tiếng lắng nghe và có những nhận xét góp ý về đề tài, hội đồng nhất trí nghiệm thu đề tại loại Khá.

Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh