SHHT: “Phát triển mô hình đất có kể đến phá hoại cục bộ và ứng dụng trong thi công xây dựng”

Ngày 21/02/2017

Buổi sinh hoạt học thuật chủ đề “Phát triển mô hình đất có kể đến phá hoại cục bộ và ứng dụng trong thi công xây dựng” do bộ môn thi công – Khoa Xây dựng tổ chức ngày 16/2/2017.

Bài báo cáo do Giảng viên Phan Gia Đạt – bộ môn thi công trình bày. Buổi sinh hoạt có sự tham dự của các giảng viên cùng bộ môn.


Tác giả trình bày tổng quan thực trạng, các công cụ phân tích tứng xử của đất phổ biến hiện tại và các mô hình đất cổ điển. Từ đó tác giả giới thiệu đến tình trạng phá hoại cục bộ, và các phương pháp, kết quả, ứng dụng trong thi công xây dựng.

Tác giả đi đến kết luận mô hình đất và phương pháp calibration theo giả thuyết biến dạng không liên tục. Thông số thể hiện kích thước của vùng phá hoại cục bộ. Kết quả của mô hình và thí nghiệm rất gần nhau với một vài sai khác rất nhỏ, và phản ánh đúng bản chất thí nghiệm. Phát triển công cụ tính toán cho thiết kế nền móng, tầng hầm, thi công công trình ngầm..

Bài báo cáo thu hút sự quan tâm, thảo luận của các giảng viên cùng khoa.

Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh