SHHT về vận dụng chiến thắng Điện Biên Phủ cho công tác dân vận bảo vệ chủ quyền biển đảo

Ngày 18/01/2017

Buổi sinh hoạt học thuật chủ đề “Từ bài học kinh nghiệm huy động sức dân trong chiến dịch Điện Biên Phủ vận dụng vào công tác dân vận trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay” do ThS Cao Đức Sáu khoa Lý luận chính trị trình bày diễn ra sáng ngày 17/01/2017.

Nội dung bài báo cáo gồm hai phần: sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân trong chiến thắng Điện Biên Phủ và bài học kinh nghiệm đối với công tác dân vận trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay.

Theo ThS Cao Đức Sáu, để làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 07-05-1954 đã huy động tối đa về sức người, sức của: lực lượng bộ đội chủ lực; lực lượng dân công hỏa tuyến và thanh niên xung phong; lực lượng sản xuất của cải vật chất và lực lượng văn hóa – tinh thần.

Tác giả nhận định, thực tiễn đã khẳng định đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, vừa kháng chiến, vừa kiến quốc của Đảng kết hợp sức mạnh to lớn của nhân dân, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân là nhân tố quyết định thắng lợi của chiến dịch.

Từ đó ThS Cao Đức Sáu đề cập đến bài học kinh nghiệm áp dụng  hiện nay trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển, đảo: bài học về công tác tư tưởng tuyên truyền và bài học về phát huy vai trò thanh niên.

Buổi sinh hoạt học thuật sôi nổi thu hút sự quan tâm, trao đổi thảo luận của các giảng viên cùng khoa

Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh