Sinh hoạt học thuật khoa Kỹ thuật đô thị

Ngày 05/01/2018

Khoa Kỹ thuật đô thị  tổ chức hai buổi sinh hoạt học thuật với phần báo cáo của TS Phạm Hà Hải và ThS Trần Minh Anh – giảng viên bộ môn Nước – Môi trường.

Cụ thể, ngày 21/12/2017, TS Phạm Hà Hải  trình bày chủ đề “Đánh giá tính tương quan giữa các học phần của bộ môn Nước và Môi trường của trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh với các học phần tương tự của trường trong nước và quốc tế”.

Bài báo cáo trình bày tổng quan về chương trình đào tạo bộ môn Nước và Môi trường, và chương trình đào tạo bộ môn giữa các trường đại học trong nước và quốc tế.

Từ đó, TS Phạm Hà Hải đánh giá tính tương đồng giữa chương trình đào tạo bộ môn Nước và Môi trường của trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh và các trường khác, và đề xuất các phương án cải tiến chương trình đào tạo.

Ngày 27/12/2017, ThS Trần Minh Anh báo cáo chủ đề “Bài học kinh nghiệm từ hệ thống quản lý hành chính trong công tác thoát nước ở Nhật Bản”.

Tác giả giới thiệu tổng quan về quản lý thoát nước theo luật; các điểm chính trong việc lập quy hoạch thoát nước; Các điểm chính trong việc đấu nối ra hệ thống nước thải, quản lý và tài chính; Các điều khoản liên quan đến phát triển thoát nước; Các điều khoản liên quan đến vận hành và bảo dưỡng HTTN và Các điều khoản liên quan đến quản lý công tác thoát nước.

 

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh