Thông báo số 116/TB-HĐTS ngày 07/02/2024 về việc tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2024

Ngày 08/02/2024

Thông báo số 116/TB-HĐTS ngày 07/02/2024 của Hội đồng tuyển sinh hệ chính quy năm 2024 - Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2024

 

 


 


 

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh