Thông báo số 1122/TB-HĐTS về việc dời kế hoạch xét tuyển đợt 2 hệ vừa làm vừa học trình độ đại học năm 2022

Ngày 20/12/2022

Thông báo số 1122/TB-HĐTS ngày 16/12/2022 của Hội đồng tuyển sinh hệ vừa làm vừa học trình độ Đại học năm 2022 - Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc dời kế hoạch xét tuyển đợt 2 hệ vừa làm vừa học trình độ đại học năm 2022

 Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh