Thông báo về điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1-TS CQ năm 2020

Ngày 03/11/2020

Điểm chuẩn đối với HSPT - KV3 và số thí sinh đạt điểm chuẩn xét tuyển của các ngành theo các nhóm như sau:

TT

Tên ngành xét tuyển

Mã ngành xét tuyển

Chỉ tiêu

Điểm chuẩn

I.   Tại Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

 

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

7580210

23

17,00

II. Tại Trung tâm đào tạo cơ sở Cần Thơ

 

 

 

Kỹ thuật xây dựng (CT)

7580201CT

30

17,00

III. Tại Trung tâm đào tạo cơ sở Đà Lạt

   
 

Kỹ thuật xây dựng (DL)

7580201DL

19

17,00

Thí sinh trúng tuyển các nguyện vọng học tại Trung tâm đào tạo cơ sở Cần Thơ phải có hộ khẩu tại 13 tỉnh, thành ĐBSCL; Thí sinh trúng tuyển các nguyện vọng học tại Trung tâm đào tạo cơ sở Đà Lạt phải có hộ khẩu tại 5 tỉnh Tây Nguyên. 

Thí sinh có tên trong danh sách đạt điểm chuẩn phải làm thủ tục xác nhận nhập học trong thời gian quy định. Thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học. 

Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, Phó Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Quyền Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên, Trưởng phòng Thanh tra giáo dục, Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh và các thí sinh có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh