THÔNG TIN LIÊN HỆ

Ngày 17/02/2017

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐƯỢC CẬP NHẬT LIÊN TỤC TẠI CÁC ĐỊA CHỈ SAU

* Website của Trường tại:  http://uah.edu.vn

* Cổng thông tin của Trường tại:  http://portal.uah.edu.vn

* Fanpage: https://www.facebook.com/tuyensinhkientruc

Fanpage Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh

THÍ SINH CẦN BIẾT THÊM THÔNG TIN, LIÊN HỆ:

Tên trường: Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: 196 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã trường: KTS

Điện thoại tư vấn tuyển sinh: (028) 38.232571 hoặc (028) 38.222748 - (số máy lẻ: 158 hoặc 153)

Fax: (028) 38 244 678

- Email: phongdaotao.kts@moet.edu.vn

Website: http://uah.edu.vn

Cổng thông tin: http://portal.uah.edu.vn

Cổng thông tin: http://portal.uah.edu.vn

Tài khoản phục vụ tuyển sinh:

   + Chủ tài khoản: Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM

   + Số TK: 102010000116938 - tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh 3 – Thành phố Hồ Chí Minh.

- Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

    + Điện thoại: (028) 38.222748 - (ext:134)

    + Email: kt_dbcl@uah.edu.vn


Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh