Kết quả thi môn năng khiếu (vẽ mỹ thuật) hệ Vừa làm vừa học năm 2019 - Đợt 1

28/08/2019

Hội đồng Tuyển sinh Đại học hệ Vừa làm vừa học Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh công bố kết quả thi môn năng khiếu (vẽ mỹ thuật) - Đợt 1 năm 2019.

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT 2, NĂM 2018-2019

19/06/2019

Hội đồng tuyển sinh Hệ vừa làm vừa học Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh thông báo danh sách trúng tuyển Đợt 2, năm học 2018-2019.

Kết quả thi môn năng khiếu kỳ thi Tuyển sinh Đại học hệ Vừa làm vừa học năm 2018 - 2019 (Đợt 2)

14/06/2019

Hội đồng Tuyển sinh Đại học Hệ vừa làm vừa học - Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh năm 2019 thông báo: Kết quả thi môn năng khiếu năm học 2018 - 2019 (đợt 2) môn Vẽ Mỹ thuật.

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2019

04/06/2019

Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đại học vừa làm vừa học trình độ đại học năm 2019.

Thông báo gia hạn tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học năm hoc 2018-2019 (đợt 2)

03/01/2019

Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đào tạo Đại học hình thức Vừa làm vừa học năm học 2018 - 2019 (đợt 2).

Thông báo tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học năm học 2018 - 2019 _ [ĐỢT 2]

10/10/2018

Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Đại học hệ Vừa làm vừa học năm học 2018 - 2019 [Đợt 2] cho các chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng - chuyên ngành cấp thoát nước, Kiến trúc, Thiết kế nội thất.

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh