Giới thiệu về ngành Kiến trúc cảnh quan – Khoa Quy hoạch

Ngày 17/02/2017

Kiến trúc cảnh quan là một lĩnh vực ngành chuyên sâu về tổ chức không gian với các giá trị thẩm mỹ, môi trường và văn hóa đặc thù. Chương trình đào tạo hệ thống hóa các kiến thức về lĩnh vực kiến trúc cảnh quan trong tổ chức không gian, môi trường trong và ngoài đô thị, tại Việt Nam và trên thế giới. Chương trình đào tạo giúp người học vừa có khả năng độc lập tư duy sáng tạo xây dựng không gian, môi trường sống đô thị, vừa có khả năng trong các hoạt động kết hợp cùng với các chuyên gia chuyên ngành khác… thực hiện tốt nhất công tác kiến tạo không gian sống đô thị trong bối cảnh áp lực của biến đổi khí hậu, toàn cầu hóa và kinh tế thị trường.

- Lịch sử hình thành:

+ Năm 1975, bộ môn Quy hoạch đô thị - Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM được thành lập.

+ Năm 1994, bộ môn Quy hoạch đô thị bắt đầu đào tạo chuyên ngành Quy hoạch đô thị.

+ Năm 1998, Khoa Quy hoạch- trường Đại học Kiến trúc TP.HCM được thành lập với 02 bộ môn Quy hoạch đô thị và Quản lý đô thị.

+ Năm 2009, Khoa Quy hoạch phát triển thành 4 bộ môn: Quy hoạch đô thị, Quản lý đô thị, Thiết kế đô thị và Kiến Trúc cảnh quan

- Đội ngũ giảng viên: bao gồm 38 giảng viên, trong đó có 01 Phó Giáo sư Tiến sỹ; 05 Tiến sỹ; 31 Thạc sỹ, 02 Kiến trúc sư. Có 14 Thạc sỹ đang làm nghiên cứu sinh trong và ngoài nước.

 Thế mạnh của Khoa trong đào tạo ngành Quy hoạch vùng và đô thị: đội ngũ giảng viên có trình độ cao, tham gia nhiều đồ án quy hoạch thực tế và có công trình nghiên cứu khoa học cấp Trường, cấp Thành phố, cấp Bộ nên có nhiều kinh nghiệm lý thuyết và thực tiễn.

2.   Mục tiêu đào tạo

Kiến thức:

 - Sau khi hoàn thành chương trình học, sinh viên có thể:  Hiểu biết về hệ thống tự nhiên xã hội và có thể áp dụng được vào các dự án cụ thể;  Có hiểu biết về môi trường, từ đó sử dụng và quản lý hiệu quả các nguồn tài nguyên trong quy trình thiết kế và thực hiện đồ án; Hiểu và có thể áp dụng thuần thục các quy trình thiết kế và quy hoạch cảnh quan

Kỹ năng:

- Xây dựng tư duy làm việc độc lập, nhằm đưa ra các quyết định thuyết phục.

- Xây dựng kỹ năng làm việc nhóm nhằm tạo khả năng hợp tác trong các công tác chuyên môn và hiểu vai trò (lãnh đạo hoặc phối hợp) của người kiến trúc sư cảnh quan trong quá trình thiết kế và thực hiện dự án. Áp dụng được các kỹ năng  như: nói, viết, thể hiện bằng tay, bằng máy… nhằm truyền đạt các ý tưởng thiết kế, thực hiện dự án.

Thái độ: 

- Có đạo đức nghề nghiệp và tác phong làm việc chuyên nghiệp.

- Có tinh thần trách nhiệm và tư duy phát triển bền vững.

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh