Tổng quan về chương trình đào tạo

Ngày 17/02/2017

Nội dung chương trình đào tạo

- Số lượng tín chỉ toàn khóa: 153 tín chỉ, trong đó bao gồm 55 tín chỉ Đồ án.

- Khối kiến thức bao gồm (1) Kiến thức giáo dục đại cương - 22 tín chỉ; (2) Kiến thức cơ

sở ngành - 27 tín chỉ; (3) Kiến thức chuyên ngành - 82 tín chỉ; (4) Kiến thức tự chọn - 09 tín chỉ; (5) Đồ án tốt nghiệp - 10 tín chỉ.

- Tất cả sinh viên đều thực hiện đồ án tốt nghiệp cuối khóa học.

-   Thời gian đào tạo, hình thức đào tạo: 5 năm, chính quy tập trung.

-   Sau khi tốt nghiệp người học được cấp bằng Kiến trúc sư ngành Kiến trúc cảnh quan.

- Tất cả sinh viên đều thực hiện đồ án tốt nghiệp cuối khóa học.

 (*) Tham khảo chi tiết Chương trình đào tạo của ngành trên website http://uah.edu.vn/ và cổng thông tin http://portal.uah.edu.vn/

Tại sao chọn học ngành Kiến trúc cảnh quan ?

- Thực tế tại Việt Nam hiện nay đang có nhu cầu cao về nguồn nhân lực cho các công tác tư vấn thiết kế đồ án Kiến trúc Cảnh quan; Các nghiên cứu hay các dự án nghiên cứu, đầu tư phát triển...liên quan đến lĩnh vực tổ chức không gian Kiến trúc Cảnh quan.

- Chương trình đào tạo thường xuyên cập nhật các kiến thức mới theo quốc tế và điều chỉnh theo thực tiễn của Việt Nam.

- Khả năng tư duy độc lập và làm việc nhóm phát triển qua các học phần lý thuyết, đồ án.

- Kỹ năng thực hành được rèn luyện thông qua các đồ án Kiến trúc Cảnh quan và các trường hợp nghiên cứu thực tế. 

Chính sách học phí , học bổng

-   Mức học phí thực hiện theo quy định của Nhà nước đối với trường đại học công lập. Trường đào tạo theo hệ thống tín chỉ nên học phí thu theo học kỳ, tùy theo số lượng và học phí từng học phần cụ thể khi đăng ký thực học.

-   Sinh viên được xét cấp học bổng mỗi học kỳ khi đạt kết quả học tập và rèn luyện từ loại khá trở lên.

Cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận các vị trí việc làm sau:

- Kiến trúc sư Cảnh quan có khả năng hành nghề tư vấn thiết kế, quản lý nhà nước trong lĩnh vực kiến trúc cảnh quan

- Đồng thời, Kiến trúc sư Cảnh quan cũng có thể đóng vai trò kết nối các chuyên ngành khác có liên quan như kỹ thuật, nghệ thuật, khoa học tự nhiên và xã hội…

- Ngoài ra, Kiến trúc sư Cảnh quan có khả năng đảm nhiệm vai trò ở cả hai lĩnh vực Quy hoạch và Kiến trúc, làm tăng thêm nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi ra trường.

7.   Khả năng tiếp tục học tập nâng cao trình độ

Sinh viên có thể tiếp tục chương trình đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ tại các trường có đào tạo chuyên ngành Kiến trúc Cảnh quan trong nước cũng như quốc tế.

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh