Giới thiệu về ngành Quy hoạch vùng và đô thị – Khoa Quy hoạch

Ngày 17/02/2017

Quy hoạch đô thị là một lĩnh vực quan trọng đối với sự phát triển của một quốc gia, vùng lãnh thổ. Chương trình học đề cập đến vấn đề về quy hoạch đô thị và xu hướng phát triển của các đô thị Việt Nam trong bối cảnh hiện nay, đặc biệt là vấn đề thích ứng với biến đổi khí hậu. Chương trình giúp người học trở thành một nhà quy hoạch đô thị có thể tham gia vào các công tác thuộc lĩnh vực quy hoạch đô thị.

- Lịch sử hình thành Khoa Quy hoạch:

Năm 1975, bộ môn Quy hoạch đô thị- Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM được thành lập.

Năm 1994, bộ môn Quy hoạch đô thị bắt đầu đào tạo chuyên ngành Quy hoạch đô thị.

Năm 1998, Khoa Quy hoạch- trường Đại học Kiến trúc TP.HCM được thành lập với 02 bộ môn Quy hoạch đô thị và Quản lý đô thị

Năm 2009, Khoa Quy hoạch phát triển thành 4 bộ môn: Quy hoạch đô thị, Quản lý đô thị, Thiết kế đô thị và Kiến Trúc cảnh quan

- Khoa Quy hoạch có đội ngũ giảng viên: bao gồm 38 giảng viên, trong đó có 01 Phó Giáo sư Tiến sỹ; 05 Tiến sỹ; 31 thạc sỹ, 02 kiến trúc sư. Có 14 thạc sỹ đang làm nghiên cứu sinh trong và ngoài nước.

- Thế mạnh của Khoa trong đào tạo ngành Quy hoạch vùng và đô thị là đội ngũ giảng viên có trình độ cao, tham gia nhiều đồ án quy hoạch thực tế và có công trình nghiên cứu khoa học cấp Trường, cấp Thành phố, cấp Bộ nên có nhiều kinh nghiệm lý thuyết và thực tiễn.

- Các chương trình đào tạo được xây dựng với sự hỗ trợ của nhiều chuyên gia nước ngoài từ dự án Quy hoạch Môi trường Đô thị Việt Nam dưới sự tài trợ của Cộng đồng châu Âu.

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh