Quyết định số 675/QĐ-HĐTS về điểm chuẩn xét tuyển vào Chương trình tiên tiến ngành Thiết kế Đô thị theo Phương thức xét tuyển 2,3,4 - Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022 (Xét tuyển theo thông báo tuyển sinh riêng)

Ngày 08/08/2022

Quyết định số 675/QĐ-HĐTS ngày 05/8/2022 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về điểm chuẩn xét tuyển vào Chương trình tiên tiến ngành Thiết kế Đô thị theo Phương thức xét tuyển 2,3,4 - Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022 (Xét tuyển theo thông báo tuyển sinh riêng).

Xem file PDF: [Quyết định số 675/QĐ-HĐTS ngày 05/8/2022]


 


Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh