Thông báo về việc tuyển sinh bậc đại học Chương trình tiên tiến Đào tạo Kiến trúc sư ngành Thiết kế đô thị năm 2022 (Xét tuyển theo phương thức riêng)

Ngày 08/04/2022

Thông báo về việc tuyển sinh bậc đại học Chương trình tiên tiến Đào tạo Kiến trúc sư ngành Thiết kế đô thị năm 2022 (Xét tuyển theo phương thức riêng)

Xem file PDF: [Thông báo 44/TB-ĐHKT]

 


 

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh