Thông báo số 525/TB-ĐHKT ngày 06/8/2021 về học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đối với các lớp hệ chính quy khóa 2021

Ngày 07/08/2021

Thông báo số: 525/TB-ĐHKT ngày 06/8/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về học phí học kỳ I năm học 2021 - 2022 đối với các lớp hệ chính quy khóa 2021

Link file: THÔNG BÁO...

 

 

 


 


Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh