Thông báo về việc thanh toán tạm ứng và thanh toán hồ sơ chứng từ thực hiện công việc trong năm 2020

Ngày 04/01/2021

Thông báo về việc thanh toán tạm ứng và thanh toán hồ sơ chứng từ thực hiện công việc trong năm 2020 

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh